သင္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ိဴးစံုအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျမင္႔၊ ပလပ္စတစ္ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ အလႊာထပ္အိပ္ ႏွင္႔ အလိပ္လုပ္ငန္း။                                                                                                                                                                        ထုပ္ပိုးပစၥည္းမိ်ဴးစံုကို ေခတ္မီစက္ၾကီးမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင္႔ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ေအာင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။
OFFICE ADDRESS

No.49/50, Bahosi Complex, Lanmadaw Tsp., Yangon.
Tel : (95-1) 227624, 09-8650437, 09-73250471, 09-73250472, 09-5135875
Fax : (95-1) 226699
Email : shwemim@yangon.net.mm
           shwemimarketing@gmail.com


FACTORY

No.49, Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Hlaing Thar Yar Industrial Zone(1), Yangon, Myanmar.
Tel : (95-1) 684116, 682201, 682149


Contact Form
Name
Email
Telephone
Address
Comment